các điều bắt buộc làm lúc tấm bằng đai học nhái của bạn bị phát hiện