Thời gian mắc căn bệnh viêm họng hạt buộc phải kiêng ăn gì?