THEO MỘT NGHỆ SĨ NHIẾP ẢNH CÓ KINH NGHIỆM CHỤP ẢNH KHỎA THÂN HOT GIRL THÌ CÓ THỂ; NGƯỜI NGOÀI CÓ CÁI NHÌN CHƯA ĐÚNG ĐẮN VỀ NGHỀ NÀY; NHƯNG TRONG NGHỀ VỚI NHAU VẪN TỒN TẠI NHỮNG QUY TẮC CHUNG ĐỂ TRÁNH XẢY RA NHỮNG HẬU QUẢ KHÔNG HAY. NGHỆ SĨ NÀY CŨNG CHIA SẺ THẲNG THẮN, THỰC RA GIỮA ĐÀN ÔNG VÀ PHỤ NỮ; CHO DÙ LÀ ĐANG LÀM NGHỆ THUẬT THÌ VIỆC PHỤ NỮ HOÀN TOÀN KHỎA THÂN TRƯỚC MẮT MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG; TRONG KHI CHỈ CÓ HAI NGƯỜI VỚI NHAU KHÓ CÓ THỂ TRÁNH “CHUYỆN NỌ, CHUYỆN KIA”.