Chơi đánh bài online ăn tiền thật mở rộng mối quan hệ bạn bè của bạn ư? Ngược lại thì đúng hơn bạn nên biết đó chỉ là thế giới ảo chứ không phải đời thực. Bạn muốn có nhiều bạn thì bạn phải xã giao, tiếp xúc; trò chuyện với người thật việc thật đó mới là cách mở rộng mối quan hệ một cách bền vững.