Một số biểu hiện trĩ nội độ 1 và cách điều trị bệnh trĩ nội độ 1